Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dobrá zpráva pro včely i včelaře

Dobrá zpráva pro včely i včelaře
Evropská komise bude snad i pod vlivem otevřeného dopisu poslanců Evropského parlamentu, který jsem také podepsal, prosazovat dvouletý zákaz používání tří problematických látek na čtyřech medonosných rostlinách.
Zákaz se má týkat použití neonikotinoidů clothianidin, imidacloprid a thiamethoxam na slunečnici, kukuřici, řepce olejce a bavlníku.
Včelaři si patrně vzpomenou na otravy včelstev po použití dnes již zakázaného přípravku Regent na řepce olejce, ačkoli se přímou souvislost nikdy laboratorně nepodařilo dokázat díky rychlému rozpadu látky ve včelím organismu. Napříště by již včely měly být před takovým nebezpečím účinně chráněny.
Některé státy, jako například Velká Británie a Maďarsko, takový krok považují za ukvapený, ale zkušenosti z Itálie hovoří za vše. Tam v roce 2008 zakázali používání neonikotinoidních mořidel na kukuřičných semenech, což vedlo ke snížení ročního úbytku včelstev z 50 na 15 %! Ztráty výnosu kukuřice přitom nebyly zaznamenány.

V souvislosti se zákazem se dá očekávat silný tlak chemického průmyslu, který se nepochybně bude stavět na zadní. Aby ne, jemu produkce látek, které často poškozují životní prostředí i zdraví obyvatel této planety, přináší nemalé zisky. Uvažme ale, jak obrovskou hodnotu včely mají.
Jen svou prací při opylování kulturních plodin vyprodukují ročně ekvivalent 375 miliard korun. K tomu samozřejmě musíme v případě včel medonosných přidat produkci medu a dalších látek, které mají pozitivní účinky na naše zdraví. Nejen proto si naši ochranu skutečně zaslouží.
Včelařství je navíc v ČR i v dalších evropských státech významným kulturním fenoménem s úctyhodnou tradicí. Zákaz používání výše zmíněných přípravků však pomůže i dalším zástupcům užitečného hmyzu, třeba čmelákům, jejichž přínos pro uchovávání druhové rozmanitosti je nepopiratelný. Evropská unie tím učiní další krok směrem k prosazování efektivní ochrany životního prostředí a tím zdraví nás všech.
Jiří MAŠTÁLKA,  poslanec Evropského parlamentu