Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Včelař, který prodává „přímo“, nemusí být schválen ani registrován

19. 11. 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA 15. 11. 2011
Včelař, který prodává „přímo“, nemusí být schválen ani registrován
Od prvního ledna 2012 nabývá účinnosti novela veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., která
zavádí určité nové povinnosti pro podnikatele, kteří „zacházejí“ s medem. Pro ty včelaře, kteří
prodávají med přímo, tj. konečnému spotřebiteli, se nic nemění. O co tedy jde?
Pro podnikatele, který zpracovává a uvádí do oběhu med různých chovatelů, vzniká od 1. 1.
2012 nová povinnost, a to povinnost schválení a registrace svého podniku. Je to stejné jako u
ostatních výrobců potravin živočišného původu a schválení a registrace se provede u místně
příslušné krajské veterinární správy.
Tato povinnost se tedy vztahuje pouze na ty chovatele, kteří zacházejí s živočišnými produkty
(medem) jako podnikatelé, dle §22 veterinárního zákona a zároveň zpracovávají med od
různých dodavatelů. Zacházením s živočišnými produkty se míní získávání, vyrábění,
zpracovávaní, ošetřování, balení, skladování, přeprava a uvádění do oběhu. Pokud jde pouze o
registraci, tak ta jek povinná pro ty provozovatele, kteří zpracovávají med pouze z vlastních
včelstev.
Tato registrace však není žádnou novinkou, povinnost registrace je ustanovena v článku 6,
nařízení EP a R (ES) č. 852/2004, které vešlo v platnost již v roce 2004, přičemž bylo
stanoveno přechodné období, a toto nařízení se používá od 1. 1. 2006. (Není přitom
rozhodující počet včelstev, která chovatel vlastní).
Přímý prodej medu (produktu prvovýroby) konečnému spotřebiteli (dle § 27a, odst. 1, písm.
d)) není zacházením s živočišnými produkty dle § 22 veterinárního zákona. Tudíž včelař,
který prodává „přímo“, tj. konečnému spotřebiteli, nemusí být krajskou veterinární správou
schválen ani registrován. Je však při svém prodeji omezen územně (pouze v kraji, bydliště
chovatele či stanoviště včel) a také množstevně (maximálně 2 tuny vlastního medu ročně).
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS
ČR: www.svscr.cz.