Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Co jsem o medovině nevěděl

23. 11. 2010

Co jsem o medovině nevěděl.

 Popíšu vám drobnou příhodu, která se mi nedávno stala. Mám kamaráda, který pracuje u Celní správy ČR a má na starosti problematiku spotřebních daní. Zmínil jsem se, že jako včelař, si vyrobím něco medoviny. Kamarád, znalec a vedoucí daňového oddělení se mně v žertu zeptal jako ve filmu Tři veteráni ,,a povolení máš?“

   Odpověděl jsem ,,Nemám, na domácí výrobu medoviny žádný povolení nepotřebuju, četl jsem to na internetu. Kamarád: „No to se pleteš, medovina je výrobek, který podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, podléhá zvláštnímu režimu výroby a dalšího nakládání. Medovina spadá do kategorie tzv. vybraných výrobků a povahou je to předmět spotřební daně z vína a meziproduktů“.

    Já na to ,,medovina je víno a můžu si jí udělat 1000 litrů pro vlastní potřebu“. Kamarád ,,když nemáš povolení, nemůžeš si vyrobit ani deci medoviny, v roce 2004 a 2005 se o tom vedly dlouhé diskuse a nelze jednoduše říci, že medovina je víno. Medovina je vždy, bez ohledu na technologii výroby, zařazována do kódu 2206 dle číselného označení Nařízení Rady (EHS) č.2658/87 o tarifu, statistické nomenklatuře a Společném celním sazebníku.

    Je velice důležité sledovat způsob výroby tohoto výrobku.  Z hlediska zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění (dále jen „zákon o SPD“), ji lze zařadit podle § 93 odst. 3 písm. d) zákona o SPD mezi tichá vína má-li skutečný obsah alkoholu přesahující 10 % objemových, ale nepřesahující 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažen v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu. V tomto případě medovina podléhá spotřební dani, ovšem se sazbou 0 Kč/hl to znamená, že i když je zde nulová sazba daně je povinností výrobce podat ve lhůtě, u místně příslušného správce spotřební daně (tj. celního úřadu), daňové přiznání. 

Medovina se ale také může (de facto musí) zařadit podle § 93 odst. 4 zákona o SPD, mezi meziprodukty, přesahuje-li skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 22 % objemových. V tomto případě medovina podléhá spotřební dani a to se sazbou daně 2 340 Kč/hl. Tento případ v praxi nastává často v případě, že se výrobci podaří vykvasit výrobek nad zmíněných 15% objemových, nebo naopak pod 10 % objemových etanolu.

Často se stává, že výrobce v dobré víře, že se ničeho nedopouští, přidává do téměř hotového produktu (nebo v různém stupni výroby) ještě nějaké další příměsi, jako je koření, apod. Problém však nastává ve chvíli, kdy jsou do nádoby z různých důvodů přidána nějaká aromata, chuťové esence nebo kuléry s obsahem lihu, i když budou mít jen nepatrný vliv na lihovitosti výrobku. Potom již charakter výrobku neodpovídá výše uvedenému ustanovení § 93 odst. 3 písm. d), neboť alkohol v hotovém výrobku nebude plně kvasného původu bez přídavku lihu a proto bude, výsledný produkt medovina, zařazen mezi meziprodukty a tedy bude muset být zatížen spotřební daní.

Když ti přijde kontrola z celního úřadu, která dle oprávnění může vstupovat do každé provozní budovy, místnosti nebo místa, kde se vyrábějí, skladují nebo zpracovávají vybrané výrobky (postačuje pouze důvodné podezření) může odebrat tři vzorky, zapečetí je, jeden ti nechá a jeden dá na rozbor (poslední se uschová pro případný spor a opakovaný rozbor) a zjistí se, že vyrábíš medovinu, a nemáš na to povolení, dostaneš se do střetu právě se zákonem o spotřebních daních.  Zjednodušeně řečeno, tímto zjištěním Ti vzniká okamžitě povinnost daň přiznat a zaplatit. Mimo to se v naprosté většině případů ještě zboží zajistí, následně propadne státu a potom se likviduje“.

Oficiální výrobci povolení mají a medovinu vyrábět mohou.“ Já na to ,,co pro to musím udělat, abych dostal povolení?“

Kamarád ,, musíš si prostřednictvím svého místně příslušného celního úřadu (místní příslušnost se odvíjí podle sídla firmy nebo bydliště fyzické osoby) požádat o povolení k provozování daňového sladu. O tomto návrhu na povolení potom rozhoduje celní ředitelství, které je nadřízeno tomuto celnímu úřadu. Podání žádosti není složité a určitě stojí za to ho mít. Je to lepší, než se dostat do střetu se zákonem. Žádost nemusí být sepsána na nějakém formuláři, stačí ji sepsat na počítači a společně se stanovenými náležitostmi (přílohami) poslat na úřad. Dnes už ani není potřeba podávat žádost osobně nebo poštou, stačí ji zaslat prostřednictvím elektronické zprávy se zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky.“

Já na to ,,no tak ti teda děkuju, to znamená že ti pisálkové na internetu o tom nic nevědí?“ Kamarád ,,nejspíš nic nevědí, nebo svoje znalosti nevhodně interpretují. Často se medovina (ta víceprocentní nebo dolihovaná) považuje z neznalosti jako tiché víno. V tomto kontextu lidé právě hovoří o tom, že mohou požívat výhod tzv. malého výrobce vína. V případě, že si již poučený čtenář není jistý, může se obrátit s dotazem na svého správce daně (tedy v případě spotřebních daní na celní úřad) a tuto věc zkonzultovat. Nikdo se za položené otázky nebude zlobit a je lepší se nejprve zeptat, než potom řešit problém. Pokud nebude odpověď stačit, je možné se obrátit na některá z celních ředitelství. Kontakty lze nalézt na www.celnisprava.cz, nebo zaslat dotaz také e-mailem na: informace@cs.mfcr.cz

 A tak jsem se o medovině dověděl zase něco zajímavého.

   23.11.2010   Dan Stauch

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dotaz

(Jarda, 5. 11. 2022 22:28)

Zdravím. Mám dotaz. Jelikož vyrobým cca do 100 litrů medoviny ročně. A to povolení si udělám. Tak mě zajímá. Za prvé. Budu odvádět tedy nějakou daň? Za druhé. Je možné že příjde nějaká kontrola z čelního úřadu a podobně? A za třetí. Musím mít nějakou výrobnu?? Já to kutím po 30l doma v kuchyni. Moc děkuji za odpověď. A můj e-mail je. jaja.jaja.jaja@email.cz