Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výstava OD NEKTARU K MEDU 19. 09. 2014 – 31. 03. 2015

19. 09. 2014 – 31. 03. 2015

nová výstava NZM Praha - od 19. 9. do 31. 3 2015 (malý sál – střed, 1. patro)

Od nektaru k medu - leták

Včelaření má v Čechách a na Moravě dlouhou tradici. Jeho počátkem se pravděpodobně stal nález medu v hnízdech divokých včel. Člověk se však nespokojil s pouhým vybíráním medu divokým včelám, ale hledal způsob, který by mu pomohl k pravidelnému přísunu medu bez námahy, jež hledání a vybírání včelích hnízd představovalo. Předpokladem bylo vytvořit vhodné podmínky pro včely, jejichž způsob života musel člověk poznat, aby je mohl začít intenzivně využívat.

Největší objevy, poznání a následné využití v chovu včel nastaly v 18. a převážně v19. století. Množství pomůcek a technologií zaváděných včelaři do praxe nahrazovalo stávající. Převážně proto se již na konci 19. století včelaři rozhodli nějakým způsobem uchovat staré a zajímavé včelařské předměty, dokladující tradici včelaření u nás. V úvahu přicházelo několik řešení, ovšem Zemské ústředí včelařských spolků se spojilo s budovateli nového Zemědělského muzea a společně pro něj začali vytvářet samostatnou včelařskou sbírku.

První včelařské sbírky pocházejí z úspěšné Jubilejní zemské výstavy v r. 1891 a Národopisné výstavy v r. 1895 a postupně byly doplňovány dalšími kolekcemi předmětů. Zvlášť významné byly přírůstky převzaté ze včelařské výstavy v r. 1927 uspořádané při příležitosti Všeslovanského sjezdu včelařů a sbírky získané z Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Prahy. V 50. letech 20. století se přikročilo k výrobě rekonstrukcí některých nedostupných či již neexistujících předmětů jako byl např. Hruškův medomet, deskový úl Jana Černého z 16. století, nástavkový Janišův úl nebo Wunderův úl s loučkami. Rekonstrukce byly věrohodně vyrobeny podle dostupných dobových plánů a tvoří významnou část včelařské sbírky NZM.

V současné době je sbírka hojně využívána nejenom NZM, ale i včelařskými spolky, které často pro své členy i ostatní veřejnost v místě své působnosti instalují výstavy s různým tematickým zaměřením. Tato spolupráce přináší užitek oběma institucím, a proto se muzeum snaží nadále ji upevňovat tak, aby dosáhla svého účelu, tzn. uchovat předměty z historie včelařství a seznamovat s nimi co nejširší okruh veřejnosti. Stejný cíl - předvést návštěvníkům obsah sbírky vytvořené generacemi muzejních pracovníků - bude mít i výstava, kterou Národní zemědělské muzeum Praha pořádá od 19. září 2014.

Od nektaru k medu - Úl ze severní Moravy Od nektaru k medu - Včelí vosk - svíčky

Mediální partneři:

Český rozhlas - DVOJKA, Český rozhlas – REGINA, GASTRO+HOTEL profi revue, KAM PO ČESKU, MYSLIVOST/Stráž myslivosti, PRESSWEB, REVUE 50plus, VČELAŘSTVÍ a ZEMĚDĚLEC.

Kontakt:

Mgr. Lubomír Maršík, public relations/marketing
Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, 170 00 Praha 7, Česká republika
Tel.: +420 220 308 382, +420 602 932 578; e-mail: lubomir.marsik@nzm.cz ; www.nzm.cz